Fayans е първата българска марка за санитарен порцелан, която с времето е станала нарицателно име за всички санитарни изделия за обзавеждане на банята. Fayans предлага не само отделни висококачествени продукти, а преди всичко цялостна концепция за банята

© 2013 - Artistika Ltd.